Usluge

1. Dijetetska konsultacija sa dijetoterapijom

 • Uvodna konsultacija u trajanju od 1h
 • Dijetoterapija po grupama namirnica (1. Žitarice, 2. Meso, riba i jaja, 3. Mleko i mlečni proizvodi, 4. Masti i ulja, 5. Povrće, 6. Voće, 7. Slatkiši i kondimenti, i dodatak- začini)
 • Konsultacija posle sastavljanja dijetoterapije, gde se ista i predstavlja
 • Saveti za termičku obradu namirnica
 • Saveti o tome kada u toku dana jesti određene namirnice,a kada ne jesti
 • Saveti o tome kako kombinovati različite namirnice u obroku
 • Preporuke za suplementaciju ,ukoliko je potrebno: različiti dijetetski suplementi, nutraceutici i funkcionalna hrana
 • Preporuke kod uzimanja fitoterapeutskih biljaka u obliku čajeva
 • Svaka dijetoterapija uključuje i izračunavanje ukupne energetske potrošnje pacijenta u toku 24 h

 

2. Dijetoterapija sa planom ishrane po obrocima –mesečni paket

 • 2 do 3 uvodne konsultacije u trajanju od 1h svaka, gde se uzima anamneza, pacijent prilaže svoju medicinsku istoriju sa terapijom ( uključujući biohemiju, krvnu sliku , antropometrijska merenja) i prikupljaju se sve neophodne informacije za sastavljanje dijete.
 • Dijetoterapija sa planom ishrane po obrocima sadrži nedeljni plan ishrane, svaki od 7 dana sadrži 2-7 obroka, u planu svakog obroka su upisane sve namirnice koje se u okviru tog obroka konzumiraju, i svaka namirnica je količinski određena
 • Konsultacija posle sastavljanja dijetoterapije, gde se ista i predstavlja
 • Saveti za termičku obradu namirnica
 • Preporuke za suplementaciju ,ukoliko je potrebno: različiti dijetetski suplementi, nutraceutici i funkcionalna hrana
 • Preporuke kod uzimanja fitoterapeutskih biljaka u obliku čajeva
 • 3 kontrolne konsultacije sa po 10 dana razmaka, a nakon konsultacije za predstavljanje plana ishrane, gde se diskutuje tok dijetoterapije, vrše neophodne izmene i prilagođavanja, i prati napredak pacijenta

 

3. Dijetoterapija sa planom ishrane po obrocima- tromesečni paket

 • 2 do 3 uvodne konsultacije u trajanju od 1h svaka, gde se uzima anamneza, pacijent prilaže svoju medicinsku istoriju sa terapijom( uključujući biohemiju, krvnu sliku , antropometrijska merenja) i prikupljaju se sve neophodne informacije za sastavljanje dijete.
 • Dijetoterapija sa planom ishrane po obrocima sadrži nedeljni plan ishrane, svaki od 7 dana sadrži 2-7 obroka, u planu svakog obroka su upisane sve namirnice koje se u okviru tog obroka konzumiraju, i svaka namirnica je količinski određena
 • Konsultacija posle sastavljanja dijetoterapije, gde se ista i predstavlja
 • Saveti za termičku obradu namirnica
 • Preporuke za suplementaciju ,ukoliko je potrebno: različiti dijetetski suplementi, nutraceutici i funkcionalna hrana
 • Preporuke kod uzimanja fitoterapeutskih biljaka u obliku čajeva
 • 6 kontrolnih konsultacija, nakon konsultacije za predstavljanje plana ishrane, prve 3 na po 10 dana, naredne 3 na po 20 dana, gde se diskutuje tok dijetoterapije, vrše neophodne izmene i prilagođavanja, i prati napredak pacijenta

 

4. Kontrolna konsultacija

 

5. Program vežbanja 

Ne uključuje program za akutna stanja kojima je potrebna fizikalna terapija, tj. vežbe kineziterapije.

 • Uvodna konsultacija u trajanju od 45 min
 • Sastavljen nedeljni program vežbanja po danima, uključuje kardio trening, trening snage , parterne vežbe i vežbe istezanja ( svaka vežba je posebno objašnjena, kao i broj ponavljanja, vreme trajanja vežbe, vreme pauze itd.)
 • Konsultacija na kojoj se predstavlja program vežbanja

 

** SVE KONSULTACIJE SE MOGU OBAVLJATI PREKO SKAJPA ILI PLATFORME ZOOM **